Groepspraktijk Burenzorg

Home

Belangrijke verandering vanaf 1 januari 2024:

Vanaf 1 januari 2024 wordt praktijk Burenzorg een Medisch huis. Hierdoor zal onze werking enigszins veranderen. 
Meer informatie vindt u in het menu onder “Medisch huis“.

Patiëntenstop

We hebben een tijdelijke patiëntenstop en nemen momenteel geen nieuwe patiënten aan. We trachten volop onze werking te optimaliseren zodat we zo snel mogelijk nieuwe patiënten kunnen ontvangen. Wij danken jullie voor het begrip.

Afwezigheden tijdens vakantieperiode

Juni
– Dr. Van Haegenborgh: 03/06 – 21/06
– Dr. Florus: 11/06 – 18/06
– Dr. Witters: 24/06 – 28/06

Juli
– Dr. Florus: 02/07 – 12/07
– Dr. Van Bourgognie: 15/07 – 01/08
– Dr. Van Minnebruggen: 15/07 – 19/07
– Dr. De Gooijer: 16/07 – 19/07
– Dr. Vanderhoydonck: 26/07 – 13/08
– Verpleegkundige Margot: 03/07 – 05/07 en 17/07 – 26/07

Augustus
– Dr. Florus: 13/08 – 23/08
– Dr. Van Bourgognie: 26/08 – 29/08
– Dr. Van Haegenborgh: 19/08 – 23/08
– Dr. De Gooijer: 06/08 – 23/08
– Dr. Vanderhoydonck: 26/08 – 30/08

September
– Dr. Van Haegenborgh: 16/09 – 20/09
– Dr. Florus: 24/09 – 29/09
– Dr; Sebrechts: 16/09 – 20/09

Nieuwe collega: Dr. Julie Van Minnebruggen

Foto Julie

Vanaf 3 juni 2024 verwelkomen we opnieuw Dr. Julie Van minnenbruggen in onze praktijk. Zij komt ons bijstaan tijdens de zomermaanden en zal werken in de praktijk tot en met 30 september 2024.

Nieuwe collega: Ilan Zwinnen

Ilan Zwinnen is psychiatrisch verpleegkundige en werkt gedurende 1 jaar in onze praktijk. 

Je kan voor volgende zaken bij Ilan terecht:

– Hij kan voor mensen die het nodig hebben een schakel zijn naar andere, niet-medische hulpverlening of/en kan ondersteuning bieden door een gesprek.
– Hij kan voor mensen die psychische ondersteuning nodig hebben een schakel zijn naar andere, niet-medische hulpverlening of/en door een gesprek.
– Hij kan je helpen zoeken naar een niet-medische hulpverlening die geschikt is voor jou en/of ondersteuning bieden door een gesprek.

Deze dienstverlening is gratis en wordt mee mogelijk gemaakt door de Stad Antwerpen.

Nieuwe collega: verpleegkundige Margot

Vanaf januari verwelkomen we Margot om ons team te versterken, zij is verpleegkundige. Je kan bij haar een afspraak maken via het secretariaat tussen 9u en 11u, of zelf online boeken. Voor volgende zaken kan je bij Margot terecht en hoef je geen arts te raadplegen:

 • Technische handelingen:
  • Oren uitspuiten
  • Elektrocardiogram (ECG)
  • Bloedafname
  • Vaccinaties en andere inspuitingen
  • Wondzorg
  • Verwijderen van hechtingen
  • Bevriezen van wratjes
  • Bloeddruk, gewicht
 • Opvolging:
  • Diabetes
  • Chronische ziektes
  • Motivationeel gesprek roken/alcohol/overgewicht/COPD-consult
 • Inschrijving als nieuwe patiënt

Nieuwe collega: verpleegkundige Amber

Vanaf 5 december verwelkomen we Amber om ons team te versterken, zij is verpleegkundige. Ze werkt in de praktijk op dinsdag en donderdag. Je kan bij haar een afspraak maken via het secretariaat tussen 9u en 11u, of zelf online boeken. Voor volgende zaken kan je bij Amber terecht en hoef je geen arts te raadplegen:

 • Technische handelingen:
  • Oren uitspuiten
  • Elektrocardiogram (ECG)
  • Bloedafname
  • Vaccinaties en andere inspuitingen
  • Wondzorg
  • Verwijderen van hechtingen
  • Bevriezen van wratjes
  • Bloeddruk, gewicht
 • Opvolging:
  • Diabetes
  • Chronische ziektes
  • Motivationeel gesprek roken/alcohol/overgewicht/COPD-consult
 • Inschrijving als nieuwe patiënt

Nieuwe collega: praktijkassistente Myriam

Vanaf donderdag 02 november start Myriam in onze praktijk. Zij zal het onthaalteam versterken.

Welkom Myriam!

COVID-19 en Griepvaccinatie

COVID-19
Vanaf woensdag 20/09 kan u online of telefonisch (tussen 9u en 11u) een afspraak maken voor de herfstbooster (COVID vaccinatie) in onze praktijk. 

 • Indien u online een afspraak maakt, kan dit in de aparte agenda vaccinatie COVID-19 (u klikt eerst op een arts en ziet dan de vaccinatie agenda verschijnen) op 3,4,5 en 10,11,12 oktober
 • Op deze momenten kan enkel het vaccin gegeven worden en worden geen andere problemen
 • Het vaccin is gratis en zal aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk. U heeft geen voorschrift nodig en moet het vaccin dus niet afhalen bij uw apotheker.
 • Het is de bedoeling dat zeker risicopersonen* zich laten vaccineren. Het vaccin is ook gratis en zonder voorschrift voor niet-risicopersonen.

U kan voor een COVIDvaccinatie ook terecht in het vaccinatiecentrum https://vaccovid.be/nl of bij uw apotheker http://www.apotheek.be .

GRIEP
Op 7 november starten we met de griepvaccinatie. Op 7, 8, 9 en 14, 15, 16 november kan u hiervoor terecht in onze praktijk.

 • Hiervoor kan u zelf online reserveren in de aparte agenda griepvaccinatie ( u klikt hiervoor eerst op een arts en ziet dan de vaccinatieagenda verschijnen of telefonisch via het onthaal tussen 9-11u ’s ochtends), op deze momenten kan enkel het vaccin gegeven worden.
 • U heeft geen voorschrift nodig om een griepvaccin te halen bij de apotheker.  Er is wel enkel een terugbetaling voorzien voor mensen uit de risicogroepen*.
 • Breng uw griepspuit mee
 • Draag makkelijke kledij waarbij je bovenarm vlot ontbloot kan worden
 • Tijdens dit consult kunnen geen andere problemen behandeld worden
 • Als u voor 15 december op consultatie komt voor een andere reden dan kan tegelijkertijd het griepvaccin gegeven worden, u hoeft hiervoor dan geen apart consult te plannen.

*Risicopersonen

 • 65-plussers
 • zwangere vrouwen
 • personen met ernstige zwaarlijvigheid (obesitas)
 • chronische ziekten: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen verminderde weerstand door andere ziekten, bv. kanker, of door een medische behandeling
 • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
 • iedereen die in de gezondheidssector werkt;
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.

Nieuwe collega's: Dr. Robbe Sebrechts, Dr. Fien Witters
Afscheid collega's: Dr. Julie Van Minnebruggen, Dr. Jonas Lysens

Vanaf maandag 2 oktober starten Dr. Robbe Sebrechts en Dr. Fien Witters in de praktijk. Zij vervangen Dr. Julie Van Minnebruggen en Dr. Jonas Lysens. Robbe en Fien zijn huisartsen in opleiding (HAIO). Zij hebben reeds de basisopleiding geneeskunde afgerond en werken een deel van hun vervolgopleiding huisartsgeneeskunde in Burenzorg. Hun stage loopt af 30 september 2024. Welkom Robbe en Fien!

Meer informatie over een HAIO vindt u bij praktijkinformatie.

Nieuw belmomenten systeem:

Vanaf nu dien je tijdens de belmomenten te bellen naar het algemene nummer 032350506 en kies je via het keuzemenu voor de juiste arts! 

Keuzemenu telefoon:
1 – Om een afspraak te maken of inlichtingen
2 – Voor het bespreken van resultaten of een korte medische vraag (tijdens de belmomenten, 9u-9u30 en 14u-14u30)
3 – Bij het vermoeden van een levensbedreigende situatie
4 – Indien u collega/apotheker/zorgverlener bent

Nieuwe collega: verpleegkundige Chiene

Vanaf 1 februari verwelkomen we Chiene om ons team te versterken. Zij is verpleegkundige en heeft een extra opleiding gevolgd als verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP). Ze werkt in de praktijk van maandag tem donderdag. Je kan bij haar een afspraak maken via het secretariaat tussen 9u en 11u. Voor volgende zaken kan je bij Chiene terecht en hoef je geen arts te raadplegen:

 • Technische handelingen:
  • Oren uitspuiten
  • Elektrocardiogram (ECG)
  • Bloedafname
  • Vaccinaties en andere inspuitingen
  • Wondzorg
  • Uitstrijkjes
  • Verwijderen van hechtingen
  • Bevriezen van wratjes
  • Bloeddruk, gewicht
 • Opvolging:
  • Diabetes
  • Chronische ziektes
  • Motivationeel gesprek roken/alcohol/overgewicht/COPD-consult
 • Inschrijving als nieuwe patiënt

Leer reanimeren

Antwerpen redt levens!
Dat is wat we willen bereiken, samen met jullie, alle Antwerpenaren.
Onze doelstelling is de overlevingskansen van de inwoners van Antwerpen te vergroten aan de hand van gratis opleidingen reanimatie van 2u. Concrete data en locaties kunnen worden teruggevonden via volgende link: Antwerpen redt 

Het elektronisch voorschrift

Vanaf 15 september 2021 wordt het proces van het voorschrift volledig gedigitaliseerd. Het is dan niet meer nodig om een papieren bewijs van een elektronisch voorschrift af te printen en dat mee te nemen naar de apotheker. De arts schrijft op raadpleging de nodige geneesmiddelen voor, vervolgens gaat u met uw identiteitskaart naar de apotheker. Daar leest men deze in en zo is men in staat om het voorgeschreven geneesmiddel af te leveren. Via de website www.voorschriftopzak.be kan u uw beschikbare digitale voorschriften ten allen tijde raadplegen.

Wat met de voorschriften van uw partner, kinderen of een ouder die u verzorgt?

U kan via www.mijngezondheid.be een volmacht geven aan iemand anders, zodat deze andere persoon met zijn eigen identiteitskaart uw medicatie kan ophalen bij de apotheek. Medicatie van minderjarigen kan met hun kids-ID worden opgehaald.  Als ouder controleer je best of je automatisch een volmacht hebt gekregen of niet.  Zo niet, kan je deze ook aanmaken via www.mijngezondheid.be.  Als deze volmacht in orde is, kan je als ouder met je eigen e-ID de medicatie van je kinderen ophalen.

Helena

Helena is een platform waarmee je op een beveiligde manier medische documenten kan ontvangen van zorgverleners. Omdat uw privacy ons nauw aan het hart ligt, verkiezen we deze methode om attesten van arbeidsongeschiktheid, voorschriften en andere documenten met u te delen.

Surf naar https://helena.care/. U kan zich aanmelden via de door de overheid erkende authenticatiemechanismes (itsme en eID-login) of via een door Helena gegenereerde activatiecode (deze code kan u eenmalig aan uw arts vragen). Deze laatste code blijft slechts 48 uur geldig. Zorg ervoor dat u tijdig inlogt en een eigen code kiest.

BABBELLIJN ANTWERPEN:
We merken dat het zwaar begint te wegen. Mensen in de straat hebben angsten, zijn eenzaam of geïsoleerd. Om hen te kunnen bijstaan, ontwikkelde de eerstelijnszone van Antwerpen een telefonisch platform.

Via het telefoonnummer 03 376 46 84 kan je terecht voor een luisterend oor, een babbel en indien nodig een advies rond een gerichte doorverwijzing naar hulpverlening.

Dit nummer is bereikbaar op weekdagen tussen 9u en 12u en tussen 14u en 17u.

Groepspraktijk Burenzorg is een dynamische praktijk van zeven gemotiveerde artsen die ernaar streven u steeds de beste zorg te bieden.