Groepspraktijk Burenzorg

Coronavirus

Update 03/02/2021

Op deze pagina kan u meer informatie vinden over het coronavirus. Wij proberen onze site up to date te houden maar verwijzen graag naar de volgende betrouwbare sites:

INFOLIJN COVID-19

Voor algemene vragen, bel naar de federale COVID infolijn op 0800 14689. 

Verder is er ook een lokale COVID-infolijn: 03 435 95 55. Dit nummer is bereikbaar ma-zo van 9-17u. De lokale corona-infolijn behandelt:

 • Specifieke vragen over het testdorp TestCovid op Spoor Oost.
 • Alle vragen over het vaccineren in Antwerpen en het vaccinatiedorp VacCovid Antwerpen.
 • Telefonische ondersteuning voor wie vastloopt bij het maken van een online-afspraak voor een test of. 
 • Alle vragen rond corona, bijvoorbeeld wat je moet doen als je positief test of een risicocontact hebt gehad. 

Info fiches Domus Medica

Domus Medica heeft ter ondersteuning van de huisarts een patiëntenfiche over corona ontwikkeld. Hier vindt u de richtlijnen nogmaals samengevat.

Wanneer bent u mogelijks besmet met corona?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met 

 • Minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borstkas, plots ontstaan van reuk – of smaakverlies zonder duidelijke oorzaak 
 • OF minstens twee van de volgende symptomen: koorts, spierpijn, vermoeidheid, rhinitis (neusloop), keelpijn, hoofdpijn, anorexia (verminderde eetlust), waterige diarree zonder duidelijke oorzaak, acute verwardheid, plotse val zonder duidelijke oorzaak
 • OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…)
 • Indien u terugkomt uit een hoog risico gebied (rode zone) en de “vragenlijst zelfevaluatie” van het “passenger locator form” (PLF) aangeeft dat u een hoog risico gelopen heeft.
 • Indien u in hoog risico contact geweest bent met een persoon met een bevestigde COVID-19 besmetting. 

Waar kan ik me laten testen?

Klik hieronder op de titel die voor jou van toepassing is.

 • Bel naar 03/235.05.06 tussen 8u en 11u. Een arts zal u terugbellen voor bijkomende vragen.
 • We sturen u per SMS een activatiecode met 16 cijfers en letters.
 • We sturen patiënten met symptomen door naar een triagepost. (Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u op de praktijk terecht voor een test.)
  • Surf naar de site van mijngezondheid.be en klik op “Afspraak maken voor coronatest met activatiecode” (of klik meteen hier)
  • Druk op “Kies een staalafname post”.
  • Vul uw postcode in en kies een testcentrum.
  • Volg de verdere instructies.
 • Op de site van mijngezondheid.be kan u het resultaat bekijken.
 •  Bij een positief resultaat moet u 10 dagen in isolatie.
 • U kan uw quarantaine attest downloaden via deze link. U heeft hiervoor uw rijksregisternummer, uw 16-cijferige code, GSM nummer en e-mailadres nodig.
 • De flowchart van Sciensano vindt u hier.
 • Zie hieronder voor de definitie van een hoogrisico contact.
 • Quarantaine is verplicht tot 7 dagen na het laatste hoogrisico contact.
 • Er moeten 2 testen afgenomen worden:
  • De eerste test gebeurt binnen de 72u (3 dagen) na het hoogrisico contact. Als dit langer geleden is, moet u wachten op de tweede test.
  • De tweede test gebeurt op dag 7 na het hoogrisico contact.
 • Normaal gezien wordt u gecontacteerd door contact tracing. Ze geven u twee activatiecodes met 16 cijfers en letters.
 • De test kan u laten uitvoeren in een testdorp. (Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u op de praktijk terecht voor een test.)
  • Surf naar de site van mijngezondheid.be en klik op “Afspraak maken voor coronatest met activatiecode” (of klik meteen hier)
  • Druk op “Kies een staalafname post”.
  • Vul uw postcode in en kies een testcentrum.
  • Volg de verdere instructies.
 • U kan uw quarantaine attest downloaden via deze link. U heeft hiervoor uw rijksregisternummer, uw 16-cijferige code, GSM nummer en e-mailadres nodig. 
 • Bij een negatief resultaat moet u nog 7 dagen verhoogde waakzaamheid hebben, krijgt u toch symptomen, neem dan contact op met de praktijk.
 • Bij een positief resultaat moet u 10 dagen in isolatie.
 • De flowchart van Sciensano vindt u hier (Verandering vanaf 23/11: bij een hoog risicocontact kan een test ten vroegste na 7 dagen i.p.v. 5 zoals op deze flowchart staat). 
 • Vul de Passenger Locator Form (PLF) in
 • Quarantaine is verplicht tot 7 dagen na terugkomst.
 • Een test moet gebeuren op dag 1 én dag 7.
 • Na het invullen van het Passenger Locator Form, krijgt u per SMS een activatiecode met 16 cijfers en letters.
 • De test kan u laten uitvoeren in een testdorp. (Enkel in uitzonderlijke gevallen kan u op de praktijk terecht voor een test.)
  • Surf naar de site van mijngezondheid.be en klik op “Afspraak maken voor coronatest met activatiecode” (of klik meteen hier)
  • Druk op “Kies een staalafname post”.
  • Vul uw postcode in en kies een testcentrum.
  • Volg de verdere instructies.
 • U kan uw quarantaine attest downloaden via deze link. U heeft hiervoor uw rijksregisternummer, uw 16-cijferige code, GSM nummer en e-mailadres nodig. 
 • Bij een negatief resultaat moet u nog 7 dagen verhoogde waakzaamheid hebben, krijgt u toch symptomen, neem dan contact op met de praktijk.
 • Bij een positief resultaat moet u 7 dagen in isolatie.
 • Dit is altijd op eigen kosten
 • Surf naar https://antwerpen.testcovid.be/ (site van het testdorp in Park Spoor Oost).
 • Klik op de rode knop “maak hier je afspraak voor het testdorp”
 • Kies de optie “ik koop een test (€46,81 – niet terugbetaalbaar) omwille van een reis naar het buitenland”.
 • Volg verdere instructies en maak een afspraak in het testdorp.
 • Een andere optie is u te laten testen in het tropisch instituut https://www.wanda.be/nl/maak-een-afspraak
 • Een andere optie is u te laten testen bij het CMA labo.
 • Een andere optie is u te laten testen bij het AML labo. Vertrekkende reizigers
  kunnen telefonisch een afspraak maken op het nummer 0471/66 74 77.  

Testresultaat

Er zijn verschillende manieren om uw testresultaat te bekomen: 

 • U kan uw testresultaat raadplegen op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ of op cozo.be. Log in met uw eID of via de app itsme. Klik op “resultaten” om uw gegevens te raadplegen. Deze methode heeft de voorkeur. De testresultaten zijn via deze website even snel beschikbaar als voor de artsen zelf.
 • Indien dit niet lukt, kan u 48u nadat de test is afgenomen, tijdens de week, tussen 9u en 11u of tussen 13u30 en 14u15 bellen voor uw resultaat naar de praktijk op het nummer 03/235.05.06.

Sneltesten thuis (zelftesten)

Sinds April 2021 kan je bij de apotheker sneltesten kopen om te gebruiken in de thuissetting. Een zelftest is, zoals de naam al zegt, een test die je alleen, thuis, kunt uitvoeren. Je krijgt het resultaat na ongeveer 15 minuten.

Gebruik ze correct! De ‘indicatie’ voor een zelftest is extra veiligheid. Een zelftest kan asymptomatische superverspreiders van het virus aan het licht brengen. Zelftests bieden niet dezelfde zekerheid als de klassieke PCR-tests, maar ze zijn een hulpmiddel om te achterhalen of je heel besmettelijk bent (hoge virale lading). Als je symptomen hebt die op COVID kunnen wijzen, moet de huisartsenpraktijk contacteren en een PCR-test laten doen.

Wanneer kan je dan een zelftest gebruiken? Als je geen symptomen hebt, en bijvoorbeeld iemand gaat helpen met boodschappen doen, of als je contact met klanten hebt, of voordat je naar de dokter gaat…  

Een negatieve uitslag van een zelftest ontslaat niet van de plicht alle voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Bij een positieve uitslag van een zelftest ga je onmiddellijk in isolatie. Je contacteert de huisartsenpraktijk om de positieve zelftest te laten bevestigen door een PCR test.

Definitie hoog risico contact

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd (= nauwe contacten):

 • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. Dit omvat, onder andere, huisgenoten, kinderen van dezelfde groep in een residentiele collectiviteit, vrienden met wie men een maaltijd deelde en eventueel naaste buren op het
  werk.
 • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt. 
 • Een persoon die in direct contact is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van een COVID-19 patiënt, zoals tijdens het zoenen en mond-op-mond beademing, of contact met braaksel, stoelgang, slijmen, enz..
 • Een persoon die door de “Coronalert” applicatie werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een persoon die meer dan 15 minuten samen met een COVID-19 patiënt heeft gereisd, in eender welk transportmiddel, zittend binnen twee zitplaatsen (in eender welke richting) van de patiënt. In een vliegtuig ook bemanningsleden die dienst doen in de sectie van het vliegtuig waar het geval zat. Indien de ernst van de symptomen of de verplaatsing van de patiënt in het vliegtuig wijst op een mogelijk grotere blootstelling, kunnen passagiers die in hetzelfde compartiment zaten of alle passagiers in het vliegtuig worden beschouwd als hoog risico contacten (beoordeling door de dienst Infectieziektenbestrijding).

Definitie laag risico contact

Voor de volgende personen wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt).
 • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”).
 • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken, of samen zaten in een wachtkamer.

Ik wil mijn immuniteit voor corona in mijn bloed laten testen, waar kan dit?

Vanaf 24/05 is dit mogelijk (met terugbetaling) voor de volgende mensen:

1. Gehospitaliseerde patiënten die voldoen aan de definitie van een mogelijk geval EN waarbij de CT Thorax suggestief is voor COVID-19, maar de PCR-test negatief is. De serologie wordt uitgevoerd minstens 7 dagen na het begin van de symptomen. 

2. Patiënten die een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID19 vertonen, maar waarvan de PCR-test negatief is, of die niet getest konden worden binnen de 7 dagen na het begin van de symptomen. De serologie wordt minstens 14 dagen na het begin van de symptomen uitgevoerd. 

3. In het kader van de differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie. De serologie wordt uitgevoerd minstens 14 dagen na het begin van de symptomen. 

4. Om de serologische status te onderzoeken bij het zorgpersoneel en het personeel in de ziekenhuizen/diensten of collectiviteiten met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19 (COVID afdelingen of rusthuizen) in het kader van het lokale risicomanagement.

Indien u niet onder een van deze definities valt, kan u de test alsnog laten uitvoeren maar dient u dit volledig zelf te betalen.

 

Ik heb antistoffen voor COVID 19, wat betekent dit?

 • De aanwezigheid van antistoffen betekent niet dat de patiënt beschermd is tegen een tweede besmetting. De preventieve maatregelen blijven dus van toepassing, ongeacht het resultaat van de test.
 • De test zegt niets over de besmettelijkheid van de patiënt. Het gaat niet gepaard met een vermindering van de virale lading.