Groepspraktijk Burenzorg

Nuttige documenten, links en telefoonnummers

Medisch betrouwbare links

Nuttige telefoonnummers

 • 032831450
 • 112    
 • 101    
 • 105    
 • 1813            
 • 03 239 14 15
 • 03 217 71 11
 • 11600
 • 070 245 245
 • 078 15 10 20
 • 1712

Dokter van wacht
Europees noodnummer
Politie
Rode kruis
Zelfmoordpreventie
Anonieme Alcoholisten
Brandwondencentrum Stuivenberg
Childfocus
Antigifcentrum
Druglijn
professionele hulplijn voor vragen over geweld (huiselijk geweld, kinder- en oudermishandeling,..)

Helena

Helena is een platform waarmee je op een beveiligde manier medische documenten kan ontvangen van zorgverleners. Omdat uw privacy ons nauw aan het hart ligt, verkiezen we deze methode om attesten van arbeidsongeschiktheid, voorschriften en andere documenten met u te delen.

Surf naar https://helena.care/. U kan zich aanmelden via de door de overheid erkende authenticatiemechanismes (itsme en eID-login) of via een door Helena gegenereerde activatiecode (deze code kan u eenmalig aan uw arts vragen). Deze laatste code blijft slechts 48 uur geldig. Zorg ervoor dat u tijdig inlogt en een eigen code kiest.

Het elektronisch voorschrift

Vanaf 15 september 2021 wordt het proces van het voorschrift volledig gedigitaliseerd. Het is dan niet meer nodig om een papieren bewijs van een elektronisch voorschrift af te printen en dat mee te nemen naar de apotheker. De arts schrijft op raadpleging de nodige geneesmiddelen voor, vervolgens gaat u met uw identiteitskaart naar de apotheker. Daar leest men deze in en zo is men in staat om het voorgeschreven geneesmiddel af te leveren. Via de website www.voorschriftopzak.be kan u uw beschikbare digitale voorschriften ten allen tijde raadplegen.

Wat met de voorschriften van uw partner, kinderen of een ouder die u verzorgt?

U kan via www.mijngezondheid.be een volmacht geven aan iemand anders, zodat deze andere persoon met zijn eigen identiteitskaart uw medicatie kan ophalen bij de apotheek. Medicatie van minderjarigen kan met hun kids-ID worden opgehaald.  Als ouder controleer je best of je automatisch een volmacht hebt gekregen of niet.  Zo niet, kan je deze ook aanmaken via www.mijngezondheid.be.  Als deze volmacht in orde is, kan je als ouder met je eigen e-ID de medicatie van je kinderen ophalen.