Groepspraktijk Burenzorg

Praktijkinformatie

Onze visie

Samen met u zorgen wij voor uw gezondheid. We bieden algemene geneeskunde aan die gebaseerd is op de huidige wetenschappelijke inzichten en we streven naar een volledige zorg waarin ook uw eigen inbreng, autonomie en wensen belangrijk zijn. Onze visie op huisartsgeneeskunde is gebaseerd op de huidige ontwikkelingen binnen onze maatschappij, waar samenwerkingsverbanden centraal staan en eerstelijnsgeneeskunde ruimer wordt bekeken. Hiervoor dient een groepspraktijk in te spelen op toegankelijke, kwaliteitsvolle en meer efficiënte gezondheidszorg met alle eerstelijnsactoren samen, en dus met beter interdisciplinair werken en deze expertise ook delen. De huisarts is maar een deel van het geheel, kaderend in eerstelijnszones. Naast deskundige hulpverlening is ook zelfzorg belangrijk, zodat gezondheidswerkers hun werk op een goede, heilzame en duurzame wijze kunnen doen. “‘Doctoring is being the doctor you want to be.”

Hulpverleners vertrekken vanuit passie en bezieling voor het vak wat we graag doen, naast een missie om te doen wat nodig is en een deskundigheid door levenslang leren, wat we als een geheel willen uitstralen. Daarom werken we eerder aanbod-gestuurd dan vraag-gestuurd, om deze visie ook te kunnen doorgeven aan onze patiënten, daar deze een appél inhoudt aan iedereen om gezondheid in al zijn aspecten uit te werken.

Binnen de samenwerking werken verschillende huisartsen met elk zijn/haar eigen subspecialisatie, en ondersteund door een team van baliemedewerkers en paramedici (verpleegkundigen, diëtiste, …). Dit team is nodig om een brede zorg te kunnen aanbieden voor verschillende aspecten van ziekte en gezondheid, en om elke patiënt de best mogelijke zorg voor hem/haar aan te bieden. We bieden ook continuïteit aan door een uitgebreid  samenwerkingsverband met andere hulpverleners op de eerste lijn binnen de wachtkring buiten de werkuren.

Ons aanbod

De taak van de huisarts is niet enkel het genezen van ziekten en kwalen. Ook het actief bewaken van uw gezondheid is een belangrijke opdracht. Hierin speelt preventie een belangrijke rol. Daarnaast kent de huisarts de levens- en familiesfeer van patiënten en houdt rekening met medische, sociale en psychische aspecten van ziek zijn. Ook hiervoor kunt u bij de huisarts terecht:

 • acute problematiek bij kinderen en volwassenen
 • algemene check-up
 • bloedafnames
 • begeleiden van chronische aandoeningen, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, longziekten…
 • gesprekken bij psychologische problemen
 • seksuele problemen
 • algemene preventieve (kanker)onderzoeken
 • voedingsadvies
 • reisadvies
 • vaccinaties van kinderen en volwassenen
 • gynaecologie: uitstrijkje, pilcontrole en voorschriften, zwangerschapscontrole
 • kleine ongevallen en snijwonden
 • kleine heelkundige ingrepen
 • pre-operatieve onderzoeken
 • bevriezen van wratten
 • begeleiden en organiseren van (palliatieve) thuiszorg
 • doorverwijzingen
 • sportletsels

Opleidingspraktijk/ HAIO

In de praktijk zijn twee huisartsen in opleiding (HAIO’s) aan het werk. Een HAIO is een afgestudeerde arts die een bijkomende specialisatie tot huisarts volgt. Deze opleiding duurt 3 jaar. De HAIO bespreekt alle patiëntencontacten met de praktijkopleider. Het begeleiden van een HAIO verplicht de andere artsen van de praktijk om te streven naar kwaliteit en bij te blijven op wetenschappelijk vlak.

Verder zijn er in onze praktijk nog andere opleidingskansen. Zo is er plaats voor studenten geneeskunde (bachelor en master geneeskunde van de Universiteit Antwerpen) en postgraduaat verpleegkundige in de huisartspraktijk (Universiteit Antwerpen).

GDPR

De AVG/GDPR is een nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegenen van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en GDPR.​    

Privacyverklaring