Groepspraktijk Burenzorg

Veelgestelde vragen

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om
uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen
van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg
en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet
uit te wisselen. Meer info vindt u hier: folder geïnformeerde toestemming

  • verhoogde terugbetaling door het ziekenfonds van uw raadpleging bij een van onze artsen
  • centralisatie van uw medische gegevens
  • opvolging na een ziekenhuisopname
  • verhoogde terugbetaling van de raadpleging bij een specialist na voorafgaandelijk consult bij uw huisarts

Uw globaal medisch dossier kan in orde gebracht worden aansluitend op een raadpleging. De inschrijving moet jaarlijks hernieuwd worden.
Wanneer u uw globaal medisch dossier wil verlengen, kan u dit aan de arts vragen. U hoeft hiervoor zelf niets te betalen. De kosten voor het globaal medisch dossier worden rechtstreeks verrekend met uw ziekenfonds. 
U laat steeds best uw e-ID kaart bij ons inlezen wanneer uw GMD verlengd wordt, of wanneer zich een wijziging (bijv. verandering van ziekenfonds) heeft voorgedaan.

Al deze informatie is terug te vinden op www.mijngezondheid.be. Dit is een online gezondheidsportaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. 

  • Aanmelden kan via jouw identiteitskaart of via de mobiele applicatie itsme.
  • Uw huidig medicatieschema en vaccinaties vindt u terug in de rubriek ‘Medicatie’.
  • Medische verslagen van beeldvorming, consultaties bij specialisten, … vindt u terug in de rubriek ‘Rapporten en resultaten’  waar u kan doorklikken op CoZo.

Ja, u kan bij ons met bancontact betalen. Buitenlandse of creditkaarten worden niet aanvaard.

Kom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.
Een huisbezoek kan telefonisch aangevraagd worden, elke werkdag tussen 8u en 10u.
Huisbezoeken worden enkel afgelegd binnen een afgegrensde regio.

Het correct invullen van attesten en formulieren vraagt de nodige aandacht en tijd. Vaak is ook informatie van de patiënt nodig. Daarom worden attesten en formulieren enkel tijdens een raadpleging ingevuld.

Voorschriften worden niet meer telefonisch voorgeschreven.  Als praktijk willen wij goede geneeskunde uitvoeren en zien we de patiënt hiervoor op consultatie. Chronische medicatie kan wel voor een langdurige periode worden voorgeschreven.

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8u en 18u op het nummer 03/235.05.06. Op deze weekdagen na 18u, tijdens het weekend en op feestdagen kan u terecht bij de huisarts van wacht te bereiken op het nummer 03/283.14.50. 

UPDATE CORONA: vrije raadpleging is tot nader order opgeschort.